X
Interieur van de kapel, met centraal het stenen beeld van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, 1998. Foto Rob Holthuis.