X
Een prentje van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. Collectie missionarissen van het H. Hart, Tilburg.