X
Het barokke hoogaltaar in de oude parochiekerk van Panningen met, boven in de nis, het genadebeeld. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.