X
Affiche (1966) met de aankondiging van het Corneliusoctaaf. Parochiearchief Overhoven.