X
Dagkapel met links het in 1923 gemaakte beeld van Cornelius. Foto P.J. Margry.