X
Offerblok in de St. Gerardus Majellakerk te Overdinkel met daarop een geschilderde voorstelling van Gerardus' ontmoeting met het kind Jezus, 1995. Foto H. Evers.