X
Het processiepark te Overdinkel op de feestdag van St. Gerardus Majella, 1984. Foto P.J. Margry.