X
Pelgrims voor de St. Gerardus Majellakerk te Overdinkel op de bedevaartdag, 1984. Foto P.J. Margry.