X
Het houten beeld van St. Gerardus Majella bij de ingang van de kerk te Overdinkel, 1995. Foto H. Evers.