X
Foto van de ingang van de kerk met het jaartal 1754 en boven de deur in het metselwerk sporen van een portaaltje. Foto J. van Herwaarden.