X
O.L. Vrouw van Zeven Smarten met kind, houtgravure uit Devote gedenckenisse van Petrus de Manso (Antwerpen 1492). Een weergave van het verloren gegane schilderij in de kerk van Abbenbroek.