X
Brochure met portret van zuster Marie Adolphine, uitgegeven bij gelegenheid van het 50e jaar van de zaligverklaring.