X
Het tweede cultusbeeld van de H. Apollonia dat in 1980 weer een plaats in de kerk heeft gekregen. Foto R. Jacobs.