X
Plaquettes met dankbetuigingen in de kapel, 1998. Foto D. & B. Hoeks.