X
Schilderij (1865) door J.A. van der Drift met de Mariakapel van Oostrum waar processiebedevaarten naar toe trekken. Foto D. & B. Hoeks.