X
Het Maria-altaar (1937) uit het Utrechtse atelier Brom met daarin het genadebeeld, 1998. Foto D. & B. Hoeks.