X
Verering van de H. Cornelius op 20 september 1998. Foto D. & B. Hoeks.