X
Close up van het Mariabeeld in de Keskesboom. Op de sokkel staan de woorden 'Troosteres in elke nood'.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.