X
Oude tekening met een episode uit de geschiedenis van het Mariabeeldje. De tekening hangt in de gang achterin de kerk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.