X
Het ivoren Mariabeeldje (24 cm. hoog, 5 mm. dik) in de kapel. Mogelijk is het beeldje van Bijzantijnse makelij en tijdens de kruistochten meegenomen naar Brabant. Vanaf de 15de eeuw kwamen er grote aantallen bedevaartgangers op af. In het begin van de 20ste eeuw is het beeldje door Pierre Cuypers gerestaureerd.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.