X
Het processiebeeld van Maria wordt na afloop van de processie de kerk ingedragen. Vlak achter het beeld lopen de jongste bruidjes.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.