X
Het Mariavaandel, een bruidje met een kussen waarop religieuze attributen liggen en misdienaars die een heiligenbeeld dragen in het processiepark.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.