X
Het processiebeeld van Maria is voor het altaar neergezet (op de voorgrond rechts).
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.