X
Aankomst van de pastoor met de monstrans.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.