X
De processiestoet komt aan op de plek in het processiepark waar een dienst in de openlucht gehouden zal worden.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.