X
Processiebruidje steekt een kaarsje aan voor het beeld van OL Vrouw in de Mariakapel.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.