X
Bedevaartvaantje 'Gedachtenis aan O.L. Vrouw te Ommel, hulp in allen nood'.