X
In het processiepark wordt het meegedragen Mariabeeld centraal opgesteld, 1981. Foto P.J. Margry.