X
De 'Keskesboom' met daarin een beeld, 1998. Foto D. & B. Hoeks.