X
Wapen van de St. Plechelmusbasiliek op de bedekking van het voetstuk waarmee het reliekschrijn rust op de processiedraagbaar tijdens de omdracht, 1997. Foto P.J. Margry.