X
Kaart uit ca. 1570 met plattegrond van Oldenzaal waarop, centraal, de St. Plechelmuskerk. Uit Fruin, Nederlandsche Steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventer (1916).