X
Drie bedevaartvaantjes van O.L. Vrouw van de H. Eik: 'Gedachtenis aan Oirschot', 19e eeuw (boven); 'Kapel van O.L. Vrouw van de H. Eik te Oirschot', na 1906 (midden); 'O.L. Vrouw v.d. Heilige Eik te Oirschot bid voor ons', 1949 (onder).