X
Het cultusbeeld van de H. Machutus onder een baldakijn in de parochiekerk, 1999. Foto D. & B. Hoeks.