X
Het gilde brengt na afloop van de St. Jansmis de vendelgroet voor de kerk, 1981. Foto P.J. Margry.