X
Het begin 20e-eeuwse staakbeeld van Brigida stond in 1975 (tijdelijk?) in het oude altaarretabel in de Brigidakapel; het wordt jaarlijks in de sacramentsprocessie meegedragen. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.