X
Foto van de bron in 1989. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.