X
De Brigidabron in Wesch met opmetingstekening door T. Brouwer uit 1987. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.