X
'De Alkmaarsche processie naar Kevelaer maakte van het oponthoud te Nijmegen gebruik om een bedevaart te houden ter ere van den H. Petrus Canisius. Onder de pelgrims ziet men vele Volendammers'. Uit Katholieke Illustratie, 15 augustus 1928.