X
Logo, gebruikt bij het vierde eeuwfeest van het sterfjaar van Petrus Canisius in 1997.