X
De St. Cunerakerk te Nibbixwoud. Uit Kalf, De katholieke kerken in Nederland (1906).