X
Situatieschets van het dorp. Fragment uit Stratenatlas van Nederland (1985).