X
Een paneel met aan O.L. Vrouw van Neer geschonken ex-voto's. Foto A. Jacobs.