X
Votiefkaars - 'voor verkregen gunsten' - in de Gerarduskapel. Foto A. Jacobs.