X
Omdat de kapel nog voor de zaligverklaring van Karel Houben in gebruik werd genomen, werd ze aan Maria gewijd. Haar beeld staat boven in het hoofdaltaar. Foto P.J. Margry.