X
De grote reliekhouder, in de vorm van een grafzerk, met een reliek van Karel Houben. In reliëf is zijn sterfhuis, het klooster Mount Argus, weergegeven; ook is een hart, het symbool van de passionisten, aangebracht. Foto A. Jacobs.