X
De voormalige parochiekerk van St. Machutus, thans N.H. Kerk, te Monster, 1997. Foto J. van Herwaarden.