X
Vereerders bij het het Annabeeld in de parochiekerk, 1981. Foto P.J. Margry.