X
Deel van het sleutelbeen van de H. Ermelindis in reliekhouder. Foto P.J. Margry.