X
Het cultusbeeld van O.L. Vrouw van Fatima, 1994. Foto J. van Eijken.