X
Schilderij met een voorstelling van het oorsprongsmirakel te Middelburg door J.B. Verhulst. In 1885 kreeg dit doek een plaats in het koor van de St. Jacobskerk te Leuven. Uit De triomf van het H. Sacrament van Mirakel (1935).